top of page

Մեր նպատակն է,որակյալ ապրանքնեի մատակաարումը մեր հաճախորդներին, ինչպես  նաև առևտրային օբյեկտների և պահեստների առավելագույն ռացիոնալ օգտագործումը։ Շնորհիվ  որի մեր հաճախորդները հնարավորություն կունենան ավելացնելու իրենց եկամուտները ու  խնայել  իրենց տարածքները։

bottom of page